pmdbedrijfsafval.nl

Industrieel afval is het afval dat ontstaat bij industriële activiteiten en dat alle materiaal omvat dat tijdens een fabricageproces, zoals dat van fabrieken, molens en mijnbouw, onbruikbaar wordt gemaakt. Soorten industrieel afval omvatten vuil en grind, metselwerk en beton, schroot, olie, oplosmiddelen, chemicaliën, houtafval, zelfs plantaardig afval van restaurants. Industrieel afval kan vast, halfvast of vloeibaar van vorm zijn. Het kan gevaarlijk afval zijn (waarvan sommige soorten giftig zijn) of ongevaarlijk afval. Industrieel afval kan de nabijgelegen bodem of watermassa's verontreinigen en het grondwater, meren, beken, rivieren of kustwateren aantasten. Industrieel afval wordt vaak vermengd met gemeentelijk afval, waardoor nauwkeurige ramingen moeilijk zijn. Een schatting voor de VS gaat tot 7,6 miljard ton industrieel afval dat jaarlijks wordt geproduceerd, vanaf 2017 betere bron nodig. De meeste landen hebben wetgeving vastgesteld om het probleem van industrieel afval aan te pakken, maar de striktheid en de nalevingsregelingen variëren. Handhaving is altijd een probleem

pmdbedrijfsafval.nl

Hieronder vind je interessante linkjes die te maken hebben met pmdbedrijfsafval.nl.