Pilots PMD-bedrijfsafval gestart


De pilots van het programma PMD-bedrijfsafval zijn gestart. De projectperiode loopt van 1 januari tot en met 31 oktober 2019 waarna de resultaten in een slotbijeenkomst worden gepresenteerd aan geïnteresseerde bedrijven en organisaties die aan de slag willen met hun bedrijfsmatig PMD-afval.

Binnen de 3 onderdelen van het programma zijn de volgende pilots door Rijkswaterstaat geselecteerd:

Scheiden en recyclen

  • NS: onderzoek naar mogelijkheden nascheiden van PMD-afval
  • Landal GreenParks: (keten)optimalisering van bronscheiding van PMD-afval

Gedragsbeïnvloeding

  • PwC: bronscheiden van (PMD-)afval door kantoormedewerkers
  • IKEA: bevorderen van afvalscheidingsgedrag van bezoekers van zelfbedieningsrestaurant

Preventie en hergebruik

  • Jumbo: verminderen afval door verduurzaming 27 miljoen drinkbekers
  • Ozarka: herbruikbare verpakking voor drank en voedsel inclusief terugname en hergebruik

Selectie van de pilots heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal criteria (mogelijke impact op recycling, zichtbaarheid voor groot publiek, opschaalbaarheid en/of vernieuwend).

De pilots onder Scheiden en recyclen krijgen ondersteuning van het adviesbureau RHDHV.

De pilots bij Gedragsbeïnvloeding en Preventie en hergebruik ontvangen een financiële bijdrage ter ondersteuning van hun pilot.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in PMD-bedrijfsafval volg dan de vorderingen van de pilots op deze site. Als u interesse heeft in het bijwonen van toekomstige bijeenkomsten stuur dan een mail naar PMDbedrijfsafval@rws.nl.

Rijkswaterstaat en PMD-bedrijfsafval

Rijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. In 2030 willen we daarom de helft minder primaire grondstoffen gebruiken én volledig circulair werken. De afkorting PMD staat voor: plastic verpakkingen, blik en drankenkartons. Rijkswaterstaat wil met het programma “Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval van bedrijven” bedrijven en organisaties helpen om minder restafval te produceren en meer te recyclen. Dit is een onderdeel van het programma VANG Buitenshuis.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u bellen met Henk Dillingh van Rijkswaterstaat, bereikbaar via 06-11103405.

Ook kunt u een mail sturen naar PMDbedrijfsafval@rws.nl.