Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven

Dit programma bestaat uit drie projecten:

  1. Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval
  2. Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding
  3. Preventie en hergebruik van verpakkingen.

Rijkswaterstaat wil hiermee bedrijven en organisaties helpen om minder verpakkingsafval te produceren en meer te recyclen. Dit is onderdeel van het programma VANG Buitenshuis. Het wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Programma VANG Buitenshuis

Het programma VANG Buitenshuis heeft als doel om de hoeveelheid restafval uit de kantoren-, winkel- en dienstensector – dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te halveren in 2022. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

Rijkswaterstaat Afval Circulair

Binnen Rijkswaterstaat is Afval Circulair het kenniscentrum en de uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beleid op het gebied van afval en circulaire economie. Afval Circulair voert ook programma’s uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.