Pilots gestart


Er zijn zes bedrijven geselecteerd die tot oktober 2019 ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun pilot op het gebied van PMD-bedrijfsafval. Na afloop van de projecten worden de resultaten gepresenteerd aan overige geïnteresseerde partijen die ook met hun PMD aan de slag willen.

Pilots

De zes geselecteerde partijen zijn aan de slag met hun pilot om het verschil te maken op gebied van PMD afval dat bij bedrijven beschikbaar komt.

Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingen

Rijkswaterstaat heeft Royal Haskoning DHV aanbesteed voor het geven van ondersteuning aan de bedrijven om de haalbaarheid van inzameling en recycling van bedrijfsmatig PMD te onderzoeken.

  • 1. NS: Het vormen van een collectief voor het nascheiden van PMD-verpakkingen  uit out-of-home afval en het onderzoeken van de mogelijkheden voor nascheidingsinstallaties voor PMD-bedrijfsafval.
  • 2. Landal GreenParks: Het kostenefficiënt maken van inzameling en recycling van PMD-verpakkingen, door het vergroten van de hoeveelheid gescheiden PMD, het verbeteren van de kwaliteit en het zoeken naar toepassingen voor recyclaat. Met als doel om PMD-inzameling & recycling financieel haalbaar te maken voor alle parken van en buiten Landal GreenParks.

Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding

Met ondersteuning van Rijkswaterstaat wordt een pakket aan maatregelen voor gedragsbeïnvloeding ontwikkeld.

  • 3. PwC/D&B: Onderzoeken van kennis en weerstanden die invloed hebben op het scheiden van afval door kantoormedewerkers, en daarmee inspirerende gedragsinterventies te ontwikkelen.
  • 4. IKEA/DIG: Ontwikkelen en testen van effectieve manieren om het afvalscheidingsgedrag van bezoekers van het zelfbedieningsrestaurant positief te beïnvloeden.

Preventie en hergebruik van verpakkingen

Met ondersteuning van Rijkswaterstaat wordt een haalbaarheidsstudie en/of een businesscase voor een herbruikbaar product of afvalvrije werkwijze mogelijk gemaakt.

  • 5. Jumbo/Searious Business: verminderen van afval door 27 miljoen drinkbekers van warme en koude dranken te verduurzamen door het ontwikkelen van een keuzematrix waarin verschillende variabelen van een locatie leiden tot de beste materiaalkeuze en inzamelmethodiek.
  • 6. Ozarka: Neerzetten van een ‘use-case’ voor herbruikbare verpakkingen voor drank en voedsel en de infrastructuur voor terugname en hergebruik.