Scheiden en recyclen


Wilt u in uw bedrijf of organisatie meer PMD-verpakkingsafval scheiden en recyclen? Heeft u - of bent u of zoek naar - partners in uw regio om dit op te zetten? Ziet u de belemmeringen als een uitdaging? Wilt u verder met de inzameling en recycling van uw PMD-verpakkingsafval? Bent u bereid daar tijd in te investeren?

Wat bieden we?

Het project Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval van het programma Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven ondersteunt u daarbij. Het doel is om in twee regio’s het scheiden en recyclen van verpakkingen van bedrijven en
organisaties mogelijk te maken. Rijkswaterstaat helpt u graag bij het onderzoeken van een haalbare en betaalbare scheiding van verpakkingsafval. Het gaat om de verpakkingen die thuis wel gescheiden worden, maar bij bedrijven vaak nog niet.

Doet u mee, dan kunt u rekenen op de ondersteuning van een bureau met kennis van de afvalmarkt en circulaire economie. Recyclebare stromen worden in kaart gebracht. Geïnteresseerde partijen worden bijeengebracht en innovatieve mogelijkheden en samenwerkingsvormen worden verkend. Bijvoorbeeld, welke manier van inzamelen is het meest geschikt? Gaat u voor bron- en/of nascheiding? Hoe kunnen we een goede kwaliteit van de te recyclen stromen garanderen? Hoe kunnen we samen met minder kosten meer resultaat behalen? U krijgt ondersteuning bij het zetten van de eerste stappen om deze samenwerking tot stand te brengen.

Wie zoeken we?

We zoeken bedrijven of organisaties die graag meer verpakkingsafval (PMD) of monostromen gescheiden willen inzamelen of nascheiden en natuurlijk laten recyclen. U heeft hier al ideeën over, maar loopt tegen belemmeringen aan. U bent bereid om samen met anderen in regionaal verband nieuwe mogelijkheden te zoeken. U bent in staat om in de eerste helft van 2019 hier tijd aan te besteden. Ook bent u bereid om als voorbeeld te dienen voor andere bedrijven en wilt u graag uw ervaringen delen met anderen.

Meedoen?

Heeft u belangstelling om mee te doen aan dit project? Kijk dan op de aanmeldpagina.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met een van de contactpersonen: Henk Dillingh, Martijn van Rijn of Wijnand Kooring via PMDbedrijfsafval@rws.nl.


afvalbak